Eén
LEVANTOgroep
onze interne fusie

Jaarbeeld LEVANTOgroep 2020

Locaties

Centraal BureauRegiokantoor Westelijke MijnstreekRegiokantoor Maastricht-HeuvellandRegiokantoor ParkstadRegiokantoor EchtBeekBrunssumEijsden-MargratenGulpen-WittemHeerlenKerkradeLandgraafMaastrichtMeerssenBeekdaelenRoerdalenMaasgouwSimpelveldSittard-GeleenSteinVaalsValkenburg aan de geulVoerendaalEcht-SusterenRoermondWeertNederweertLeudal

Cijfers

€ 38.300.000,-
Omzet
   
8,0
Clienttevredenheid
 
 

Medewerkers

417,56
FTE
 
 
551
Aantal medewerkers
 
 
345
Vrijwilligers
 
 
6,4 %
Ziekteverzuim
 
 

Alle cliënten over 2020

1275
WMO begeleiding individueel
 
 
601
Participatie
 
 
96
Jeugdwet
 
 
374
Beschermd Wonen
 
 
33
Forensische Zorg
 
 
92
Wet langdurige Zorg
 
 
97
Crisisopvang Blijf van mijn Lijf
 
 
235
Maatschappelijke opvang
 
 
1036
Housing
 
 

Let op: de genoemde aantallen geven geen unieke cliënten weer, want iemand kan meerdere producten tegelijk afnemen bij LEVANTOgroep

Medewerkerstevredenheid

8,1
Tevredenheid
 
 
8,0
Werkgeverschap
 
 
8,4
Betrokkenheid
 
 
8,2
Bevlogenheid
 
 

Vooruitblik 2021

Naar een netwerk in de wijk

Een vervolg stap naar een netwerk in de wijk.

Naast het samenwerken met onze partners in de (informele) zorg en welzijn, betrekken we nu ook onze partners in wonen: de woningcorporaties. We maken beleidsafspraken met gemeentes, zorg, welzijn en wonen in de vorm van prestatieafspraken. Uitvoerend gaan we door met pilots in de wijken.Inhoud geven aan de ‘digitale wijk’
Meer samenwerking met kernpartners
Een frisse start met de Wet langdurige zorg GGZ

Social

Centraal Bureau
Luxemburgerstraat 30A - Sittard
Regiokantoor Westelijke Mijnstreek
Kloosterstraat 42a, 6162 XG Geleen
Regiokantoor Maastricht-Heuvelland
Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht
Regiokantoor Parkstad
Willemstraat 119 - Heerlen
Regiokantoor Echt
Chatelaineplein 31, 6102 BB , Echt
Beek Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Beekdaelen Roerdalen Maasgouw Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Echt-Susteren Roermond Weert Nederweert Leudal