Lees voor

De Omwenteling 2.0

De Omwenteling 2.0

De samenleving verandert vaak en snel. Ook de zorg. We denken al een aantal jaren na over hoe we goed met deze veranderingen om kunnen gaan. Voorbeelden van woorden die we vaak horen zijn: zelfregie, eigen kracht, sociaal netwerk, meedoen, herstel, innovatie, eHealth, samenwerken, verbinden, participeren en informele zorg. Maar wat betekent dat nou precies? Voor de burger, voor de cliënt en zijn familie en vrienden? Voor de medewerker, de vrijwilliger en de mantelzorger? En voor LEVANTOgroep?

Voor de periode 2020-2025 hebben we een plan gemaakt. De doelen die we hebben, noemen we: ‘de Omwenteling 2.0’. Deze doelen sluiten aan op ons eerste plan voor de periode 2015-2020 (De Omwenteling).

Deze animatiefilm laat zien wat de Omwenteling 2.0 betekent en hoe we daar als LEVANTOgroep mee omgaan.