Lees voor

Klachtencommisie

Hoewel wij ons best doen om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden, kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het doen en laten van een van onze medewerkers. Als u een klacht heeft, zoeken we graag samen naar een oplossing. Wij vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk wordt opgepakt. Daarvoor houden wij onderstaande stappen aan.

Een goed gesprek

Als u een klacht heeft, bespreekt u deze eerst met de betrokkene van Loket Housing. Een goed gesprek over uw onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen. Geef tijdens het gesprek aan waar uw klacht over gaat en vraag de betrokkene naar de mogelijkheden om uw klacht samen op te lossen. Mocht u er samen niet uitkomen, kan een gesprek met de leidinggevende van de betrokkene uitkomst bieden.

De klachtencommissie

Als de klacht na bespreking nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van Loket Housing. De leden van deze commissie zijn niet verbonden aan Loket Housing en beoordelen uw klacht onafhankelijk.

De klachtencommissie werkt op basis van een reglement en onderzoekt allereerst of zij uw klacht in behandeling kan nemen. Indien dat het geval is, zal de betrokkene waar u een klacht over heeft in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te reageren op uw klacht. Daaropvolgend worden zowel u als de betrokkene uitgenodigd voor een hoorzitting om uw klacht samen met de commissie te bespreken. Na de hoorzitting oordeelt de commissie of zij uw klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond vindt in de vorm van een bindend advies aan Loket Housing.

Hoe dien ik een klacht in bij de klachtencommissie?

Uw klacht kunt u indienen via klachtencommissie.lokethousing@levantogroep.nl of per post:
Loket Housing
Ter attentie van de klachtencommissie
Postbus 712
6130A Sittard


Wat vermeldt u in de klacht? Uw naam en contactgegevens, een duidelijke omschrijving van uw klacht, de datum of de tijdsperiode waarin de betreffende feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan en tegen welk besluit, welke persoon of personen de klacht zich richt. Meer informatie over het verloop van de procedure leest u in het reglement, te raadplegen via onze website.
Aan de procedure bij de klachtencommissie zijn voor u géén kosten verbonden.