Housing Westelijke Mijnstreek

Als u het infoboekje en de criteria van uw eigen regio heeft doorgelezen, vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen. Na verzending krijgt u van ons een ontvangstmail.

Aanmeldformulier Housing Westelijke Mijnstreek

Voorwaarden aanmelding

Bent u gehuwd, ongehuwd of samenwonend:*

Heeft u een partner:*

Zakelijke informatie

Voor welke dienst wil je je aanmelden?*


Inkomsten

Geef uw belangrijkste inkomstenbron aan:*

Andere inkomstenbron:*


Schulden

Heeft u schulden? Zoals huurschuld, studieschuld, lening, afbetalingsregeling, enzovoort…..*

Woonverleden


Was dit een huurwoning*

Gegevens zorginstelling

Van welke organisatie ontvang je zorg?:*Hoe gaan we verder?

Wij bellen u en uw begeleider binnen 5 werkdagen om uw aanmelding door te spreken