Kinderen en huiselijk geweld

Kinderen als getuige en kindermishandeling

Als een kind getuige is van geweld tussen de ouders, wordt dit als een vorm van kindermishandeling gezien. Meer dan de helft van de gevallen van huiselijk geweld doet zich voor in gezinnen met kinderen tot 18 jaar. De kinderen zijn vaak getuige van het geweld tussen hun ouders. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Blijf van mijn Lijf Parkstad heeft daarom extra aandacht voor kinderen.

Als een kind hiervan getuige is, heeft dit gevolgen voor elke ontwikkelingsfase van het kind:

  • Veel van die gevolgen zijn vergelijkbaar met de gevolgen bij kinderen die zelf mishandeld zijn.
  • Tussen de 30 en 60% van de kinderen is niet alleen getuige van huiselijk geweld, maar ook zelf slachtoffer.


Voor een veilig thuis

Bel voor advies over of het melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:

Veilig Thuis:                             0800 - 2000         (gratis, 24/7 bereikbaar)
Blijf van mijn Lijf Parkstad:   045 - 57 11 684   ( 24/7 bereikbaar)

Veilig Thuis zijn regionale advies- en meldpunten waar slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.


Signalen herkennen

In 2010 waren meer dan 118.00 kinderen van 0 tot 18 jaar het slachtoffer van kindermishandeling. Op www.kindermishandeling.nl  wordt  voor zowel kinderen als volwassenen uitleg gegeven over kindermishandeling. Ook vind je er een overzicht van signalen waar je op kunt letten.

Deel deze pagina