Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer: de partner of ex-partner, een gezinslid of iemand uit de familie, een buur of huisvriend. Het woord huiselijk verwijst niet naar de plek waar het geweld plaatsvindt, maar naar de relatie tussen slachtoffer en dader.

Vormen van huiselijk geweld

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld:

  • lichamelijk geweld, zoals slaan, knijpen, schoppen, hardhandig beetpakken of vastbinden;
  • seksueel geweld, zoals het moeten ondergaan of moeten uitvoeren van seksuele handelingen tegen je wil, incest of seksuele intimidatie;
  • psychisch geweld, bijvoorbeeld uitschelden, beledigen, bedreigen, controleren, isoleren of stalken.
  • uitbuiting: diefstal, iemands pinpas afpakken of er op een andere manier voor zorgen dat hij of zij niet bij zijn of haar geld kan.
  • verwaarlozing: iemand bewust niet de zorg geven die hij of zij nodig heeft;
  • schadelijke traditionele praktijken, zoals eerwraak, huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis.

Partnergeweld komt vaakst voor

In de meeste gevallen van huiselijk geweld (60%) gaat het om geweld tussen partners of ex-partners.

  • Vrouwen (60%) zijn hier vaker het slachtoffer van dan mannen (40%).
  • Kenmerkend voor deze vorm van geweld is dat de pleger controle en macht uitoefent over het slachtoffer.

Meestal neemt het geweld langzaam toe. Het begint bijvoorbeeld met uitschelden en met spullen gooien en gaat dan naar duwen, schoppen, slaan of erger. In bijna alle gevallen hebben allebei de partners hulp nodig om de geweldspiraal waarin ze terechtkomen, te doorbreken.


Ouderenmishandeling

Geschat wordt dat minstens 1 op de 20 ouderen in Nederland te maken heeft met een of andere vorm van ouderenmishandeling. Plegers zijn vaak kinderen of kleinkinderen, de (ex) partner of andere familieleden. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Ook mishandeling door zorgverleners komt vaak voor.

Deel deze pagina