Opvang, hulp voor het gezin en nazorg

Blijf van mijn Lijf Parkstad is dé plek waar volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld en hun kinderen terecht kunnen voor opvang, hulp en nazorg.
Vrouwen en kinderen kunnen we direct opnemen, op een open en laagdrempelige manier. We hanteren een systeemgerichte aanpak en betrekken plegers van huiselijk geweld nadrukkelijk bij de hulpverlening. Blijf van mijn Lijf Parkstad werkt met een vast team van gekwalificeerde medewerkers.

Kennis- en expertisecentrum

Mede dankzij 35 jaar ervaring en even zo lange samenwerking met partnerorganisaties in heel Nederland, zijn wij hét kennis- en expertisecentrum in de regio op het gebied van huiselijk geweld.
Onze samenwerkingspartners zien ons als de poortwachter bij uitstek: als dé organisatie waarnaar je verwijst of waarmee je samenwerkt als er sprake is van huiselijk geweld. Blijf van mijn Lijf Parkstad is aangesloten bij de Federatie Opvang.

Hulp aan allochtone vrouwen

Omdat een groot deel van onze cliënten van allochtone afkomst is, beschikken wij over veel kennis en ervaring als het gaat om hulp aan deze doelgroep bij huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.

Samenwerking met partners

Om volwassen slachtoffers van huiselijk geweld én hun gezin goed te kunnen helpen, werkt Blijf van mijn Lijf Parkstad nauw samen met een groot aantal partners binnen en buiten de regio.

Belangrijke partners zijn de Veiligheidshuizen in Heerlen en Kerkrade. Deze spelen bijvoorbeeld een rol bij de uitvoering van een huisverbod. Dit is een maatregel waarbij een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar huis niet in mag en ook geen contact mag opnemen met partner en eventuele kinderen. In deze periode wordt gestart met hulpverlening aan slachtoffer, pleger en kinderen.

Deel deze pagina