Krachtwerk en Veerkracht

In het opvanghuis van Blijf van mijn Lijf Parkstad wordt onder andere gewerkt met de methodes Krachtwerk en Veerkracht.

Krachtwerk

Het doel van de methode Krachtwerk is om vrouwen in de opvang te helpen bij het opbouwen van een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan voor henzelf en voor hun kinderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hun eigen kracht en mogelijkheden en van hulpbronnen in de omgeving. Belangrijke uitgangspunten van Krachtwerk zijn dat de vrouwen het vermogen hebben om hun leven te verbeteren en dat zij zelf de regie voeren over de begeleiding die ze krijgen.

Veerkracht

Bij de methode Veerkracht staat het kind van het slachtoffer centraal. Veerkracht heeft als doel:

  • ervoor te zorgen dat het kind weer veilig is en zich (weer) zo goed mogelijk kan ontwikkelen;
  • de ouders te ondersteunen bij de opvoeding;
  • het systeem te ondersteunen bij het oppakken van een gezinsleven zonder geweld.

Binnen de opvang is er veel aandacht en zorg voor het kind. Elk kind wordt gescreend, om vast te stellen of er sprake is van lichamelijke, psychische of gedragsproblemen. De medewerkers van Blijf werken samen met de moeder aan een leef- en opvoedklimaat waarin het kind zich veilig en prettig voelt en waarin ruimte is voor zijn gevoelens en wensen. Waar mogelijk betrekken zij de vader bij de begeleiding van het kind. Samen met een speciale kinderhulpverlener stellen het kind en de ouder(s) een actieplan op voor de toekomst. Ook wordt er een veiligheidsplan opgesteld.

Deel deze pagina