Melden en signaleren

Melden

Bel voor advies over of melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:

Veilig Thuis:                             0800 - 2000         (gratis, 24/7 bereikbaar)
Blijf van mijn Lijf Parkstad:   045 - 57 11 684   ( 24/7 bereikbaar)

www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis zijn regionale advies- en meldpunten waar slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kunnen voor deskundige hulp en advies

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vermoed je dat één van je cliënten te maken heeft met huiselijk geweld? Sinds 1 juli 2013 ben je verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. De meldcode zorgt ervoor dat je zorgvuldig te werk gaat bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en geen stappen overslaat.

De meldcode is iets anders dan een meldplicht. Je beslist uiteindelijk zelf of je wel of niet melding maakt van je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het stappenplan van de meldcode helpt je om een weloverwogen beslissing te nemen.

Kinderen en huiselijk geweld

Getuige zijn van geweld wordt in Nederland beschouwd als een vorm van kindermishandeling. Ook in dit geval ben je dus verplicht om de meldcode te gebruiken.

Als een kind getuige is van geweld tussen de ouders:

  • heeft dit gevolgen voor elke ontwikkelingsfase van het kind.
  • Veel van die gevolgen lijken op de gevolgen bij kinderen die zelf mishandeld zijn.
  • Tussen de 30 en 60% van de kinderen niet alleen getuige van huiselijk geweld, maar  is zelf ook slachtoffer.

Meer hierover lees je op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Mag ik mijn beroepsgeheim doorbreken?

In de Wet meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Dit houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt ook contact opnemen met Blijf van mijn Lijf Parkstad.

Herken de signalen

Deel deze pagina