Inspraak & advies

Medezeggenschap, inspraak en advies vinden wij erg belangrijk. Daarom staan diverse vertrouwenspersonen, raden en ondersteuners klaar om te luisteren, mee te denken, advies te geven en aan verbeteringen te werken.

In de menubalk links vind je meer informatie over de vertrouwenspersonen, de cliëntenraad en de geestelijk verzorger.

Deel deze pagina