Familievertrouwenspersoon

Wanneer je als familie of in je naaste omgeving betrokken bent bij iemand met psychosociale en/of psychiatrische problemen kan dat heel belastend zijn. Je wilt er graag zijn voor partner, kind, broer, zus of naaste, maar soms kan het zo zijn dat je daarbij bijna jezelf vergeet, omdat zoveel tijd opgaat aan de hulp en het bijstaan van degene met klachten.

Wellicht heb je hier veel vragen over. Bijvoorbeeld over de manier waarop jouw naaste geholpen wordt, over zaken die je als naastbetrokkene tegenkomt, of vragen over de hulpvraag en eventueel het psychiatrische ziektebeeld. Ook kan het natuurlijk gebeuren, dat je niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening en/of het contact met onze organisatie.

Hiervoor kun je terecht bij een onafhankelijke familievertrouwenspersoon (fvp), in dienst van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP). Aan ondersteuning vanuit het LSFVP zijn geen kosten verbonden. De familievertrouwenspersoon is er voor familie, naastbetrokkenen en vrienden van cliënten die bij ons in zorg zijn.

Wat kan de familievertrouwenspersoon betekenen?

  • Luisteren naar jouw verhaal.
  • Algemene informatie geven over de (psychiatrische) problematiek van jouw naaste.
  • Bemiddelen tussen naastbetrokkenen en hulpverleners/managers van de LEVANTOgroep.
  • Informatie geven over de werkwijze van de LEVANTOgroep.
  • Ondersteunen bij het indienen van een klacht.
  • Attenderen op/verwijzen naar lotgenotengroepen, cursussen, workshops, enz.
  • Signaleren van problematiek van familie/naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen bij de Raad van Bestuur van de LEVANTOgroep.

Privacy is te allen tijde gewaarborgd. De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht; wat jullie bespreken is en blijft vertrouwelijk.

Contact

Voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten van de LEVANTOgroep is Wil Insupp te benaderen als familievertrouwenspersoon.

T 06-15 68 16 94
E w.insupp@familievertrouwenspersoon.nl

Voor meer informatie kun je de website van LSFVP bezoeken of de folder van LSFVP downloaden. Je kunt ook deze voorlichtingsfilm bekijken.

Deel deze pagina