Klachten

Ontevreden? Laat het ons weten!
Wij doen er alles aan om onze begeleiding en ondersteuning optimaal te laten aansluiten op ieders verwachtingen en behoeften. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat je als cliënt of familielid niet helemaal tevreden bent en een (formele) klacht wilt indienen.

Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn?
Bij een probleem hoef je niet direct een klacht in te dienen. Misschien wil je er eerst eens rustig met iemand over praten. Met je eigen begeleider bijvoorbeeld of met diens leidinggevende. Kom je er niet uit, dan kun je eventueel een afspraak maken met de vertrouwenspersoon voor cliënten, de vertrouwenspersoon jeugd of de klachtenfunctionaris die onafhankelijk en in vertrouwen met jou in gesprek gaat over het probleem. Familieleden kunnen de familievertrouwenspersoon benaderden.

Vaak kom je zo samen al tot een oplossing en zijn verdere stappen en/of een formele klacht niet nodig. Het probleem wordt dan in een informeel traject afgehandeld.

Formele klachten
Soms biedt een informeel traject, zoals hierboven beschreven, helaas geen oplossing voor het probleem. In dat geval kun je een officiële klacht indienen en start het formele traject.

Ben je jonger dan 18? Dan kun je gratis hulp van het AJK krijgen bij het indienen van je klacht.

Hoe dit in het werk gaat, lees je in onze klachtenprocedure of onze folder.

Klachtenfunctionaris
De heer Jos Mevis
T 06 - 81907489
E josmevis@queresta.nl

Deel deze pagina