• smartphone
  • beeldhorloge
  • laptop

De omwenteling 2.0

De Omwenteling 2.0: We pakken door!

De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig, zo ook de zorg. We zijn al een aantal jaren aan de slag om goed in te spelen op deze veranderingen. Zelfregie, eigen kracht, sociaal netwerk, meedoen, herstel, innovatie, eHealth, samenwerken, verbinden, participeren en informele zorg zijn voorbeelden van veelgehoorde termen. Maar wat betekent dat nou precies? Voor de burger, voor de cliënt en diens netwerk, voor de medewerker, de vrijwilliger, de mantelzorger? En voor de LEVANTOgroep?

Voor de periode 2015-2020 hebben we onze rode lijn naar de toekomst vormgegeven en daar een aantal ambities uit geformuleerd: ‘de Omwenteling’. Voor de periode 2020-2025 hebben we deze ambities herijkt en waar nodig aangepast. De animatiefilm laat zien wat de Omwenteling 2.0 betekent en hoe we daar als organisatie mee omgaan.

Deel deze pagina