Lees voor

Ik wil me aanmelden

Hoe gaat een aanmelding bij LEVANTOgroep?

Je hebt voor onze ondersteuning vaak een beschikking of indicatie (bewijs voor zorg) nodig. Dit kan een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet zijn, afgegeven door de gemeente waar je woont, of een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afgegeven door het Zorgkantoor en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook een indicatie vanuit de Wet forensische zorg (Wfz) is mogelijk. Voor sommige vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld crisisopvang, heb je geen afgegeven bewijs voor zorg nodig en gelden andere aanmeldvoorwaarden.

Wanneer je bij ons in zorg komt, wordt de aanmeldprocedure opgestart en maken de procesregisseurs intake een dossier aan, om alle acties en voortgang te noteren. We plannen samen een gesprek waarbij je de hulpverlener en/of familie, vriend(in) kunt meenemen. Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen welke begeleiding/zorg passend is bij jouw hulpvraag en wanneer je hiermee kunt starten.

Samen met jou kijken we welke vorm van ondersteuning er nodig is en wat wij je kunnen bieden.

Wil je weten wat wij precies voor je kunnen betekenen? Heb je vragen of wil je je aanmelden?
Bel dan naar 088 - 707 76 51, stuur een e-mail naar intake@levantogroep.nl of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.