Lees voor

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Iedere jeugdige in Zuid-Limburg kan optimaal thuis opgroeien. Dat is onze gezamenlijke belofte. Samen zorgen we ervoor dat iedere jeugdige die dat nodig heeft, samen met zijn naasten en familie, kan rekenen op passende zorg in de eigen omgeving. Zodat hij zelf kan groeien en zijn krachten en talenten kan benutten om verder te ontwikkelen.

Meer informatie kun je vinden op de website van Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Onze uitgangspunten:

  • Passende hulp: Elk kind, elke jongere en elk gezin krijgt de hulp die past
  • Snel: We zetten hulp snel in
  • Talent en krachten: We benutten de talenten en krachten van kinderen, jongeren en gezinnen
  • Eigen omgeving: We zetten lichte hulp in waar dat kan en specialistische hulp waar dat moet
  • Op maat: Onze hulp is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Ook leuk om te lezen

Samen terugblikken op 2023

Een terugblik op het afgelopen jaar Graag nemen we je mee in een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van een jaa...

Lees meer

Juridische fusie LEVANTOgroep en NOVIzorg

Graag brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen LEVANTOgroep. Met ingang van 1 januari 2024 zijn Stich...

Lees meer

LEVANTOgroep ziet af van zorgpension in Brommelen

De koopovereenkomst van Brommelen 5 in Wijnandsrade wordt ontbonden door LEVANTOgroep. Dat is de conclusie van verkennen...

Lees meer