Lees voor

Snel aan de slag in de zorg met mbo-certificaten

Modulair onderwijs, op maat gemaakt, om snel en specifiek in te spelen op de recent ontstane coronabanen in de zorg. Door een intensieve samenwerking tussen VISTA college en LEVANTOgroep krijgt deze nieuwe manier van onderwijs – zoals de mbo-onderwijsinstelling van het zuiden die sinds kort aanbiedt met deelcertificaten – direct een heel specifieke toepassing.  LEVANTOgroep is daarmee de eerste partner in de regio die de mbo-certificaten de komende tijd gaat inzetten bij het omscholen van nieuwe medewerkers naar een baan in de zorg.

Omscholen naar coronabanen

Het is laagdrempelig, behapbaar, doelgericht, op maat gemaakt en daarmee misschien wel hét beroepsonderwijs voor de toekomst. Het nieuwe systeem met modulair onderwijs, zoals VISTA college dat sinds kort aanbiedt, is een uitkomst voor kansberoepen in sectoren als de bouw, ICT, logistiek, installatietechniek en dus ook de zorg. Zo ervaart ook LEVANTOgroep die deze vorm van onderwijs de komende tijd heel specifiek inzet voor de zogenaamde coronabanen die binnen de organisatie zijn ontstaan. “Hiermee groeit voor ons de vraag naar doelgerichte onderwijsvormen om snel te kunnen om- en bijscholen,” aldus Petra Meertens, opleidingsadviseur bij LEVANTOgroep. “In dit geval gaat het dan heel specifiek om de functie van gastvrouw en -heer. Hierbij vervul je ondersteunende werkzaamheden in de zorg, met name bedoeld om het werk van het huidige zorgpersoneel in deze extra drukke tijd, te verlichten. Daar waar je normaal een compleet BBL-traject (leer en werk traject) zou moeten doorlopen van 2 tot 3 jaar om die functie te kunnen vervullen, biedt deze nieuwe vorm van onderwijs een uitkomst en kun je in zo’n 6 tot 8 weken een volwaardig mbo-certificaat halen.”

Laagdrempelige leereenheden

“Het is daarmee een heel laagdrempelige manier om te leren en om je te laten omscholen. En dus ook heel geschikt voor een grote groep,” licht Josine Warnier toe, accountmanager Zorg voor VISTA college. “Met gerichte leereenheden kunnen we met dit modulair onderwijs inspelen op een specifieke vraag van een bedrijf /werkgever. Dat is echt een van de mooie dingen aan deze manier van om-en-bijscholen; de focus ligt op dat wat heel gericht nodig is in de betreffende functie. Zo kun je in korte tijd met de juiste kennis én de vereiste professionele onderbouwing, aan het werk.” Petra: “Iets wat voor ons heel welkom is. Zeker als je ziet hoe divers de groep is die nu solliciteert op zo’n functie in de zorg. Waaronder ook veel mensen die geen (recente) achtergrond hebben in de zorg of voor wie het, om wat voor reden dan ook, niet realistisch is om op dit moment een volledige opleiding van twee of drie jaar te volgen.”

Op maat

VISTA college en LEVANTOgroep zijn in dit traject intensief samen opgetrokken. “Op die manier hebben we gezamenlijk een onderwijsprogramma vormgegeven die enerzijds voldoet aan de kwaliteitseisen zoals landelijk gesteld, maar waarbij tegelijkertijd ook ruimte is voor inbreng vanuit LEVANTOgroep,” zo vertelt Peter Eijer, docent Maatschappelijke Zorg bij VISTA. “Vanuit LEVANTO is heel gericht aangegeven wat zij belangrijk vinden in deze functie. Dat komt straks terug in de theorie, maar bijvoorbeeld ook tijdens gastcolleges waarbij medewerkers van LEVANTOgroep vertellen over het werk op de werkvloer. Alles is erop gericht de juiste basiskennis te verkrijgen om direct aan de slag te kunnen, met daarbij de mogelijkheid om het daarna verder uit te breiden en eventueel aanvullende leereenheden te volgen.”

Verschil reguliere training

Josine Warnier: “ Het is voor medewerkers daarmee ook een mooie manier om kennis te maken met de zorg en ook met het volgen van een opleiding. Het zou zomaar de eerste aanzet kunnen zijn tot een volledig BBL-traject. Josine vervolgt: “Daarin zit het verschil met een reguliere cursus of training. Het betreft hier allemaal leereenheden van een volwaardige mbo-opleiding. Wanneer je besluit een opleiding alsnog volledig te volgen, krijg je vrijstelling voor de modules waarvoor je reeds een certificaat op zak hebt.”

Leven lang leren

Ook vanuit de werkgever gezien, is dit heel behapbaar en overzichtelijk om aan te bieden. Zo stelt Petra. “Dat betekent ook dat mensen die er eerder misschien niet zo makkelijk tussen kwamen, nu wel in aanmerking komen voor een opleiding en functie in de zorg. Dat past perfect bij de lerende organisatie die LEVANTOgroep wil zijn. Een ‘leven lang leren’, het liefst voor iedereen binnen de organisatie, zo luidt ons motto. In die zin kijken we nu ook verder hoe we dit systeem met deelcertificaten verder kunnen uitrollen. We willen leren nog meer integreren op de werkvloer. We geloven erin dat dat veel beter werkt en beklijft.”

Voor de zomer inzetbaar

De eerste groep vanuit LEVANTOgroep die nu start, bestaat uit 16 mensen. Zij zullen de komende tijd wekelijks bij elkaar komen. Binnen de geldende coronamaatregelen wordt getracht zoveel mogelijk fysiek les te geven. Peter: “De groep is heel divers en bijzonder gemotiveerd. Dat werkt aan beide kanten heel prettig. Het is nieuw en spannend, ook voor ons. Maar we hebben er veel zin in. We verwachten een gezonde interactie waarbij we ruimte willen creëren voor persoonlijke inbreng en het delen van praktijkervaring. Naar verwachting zal deze eerste lichting met deelnemers van LEVANTOgroep nog voor de zomer al volledig zelfstandig inzetbaar zijn binnen de organisatie.”

Meer modulair onderwijs

In Limburg behoren onder meer zorg, basisonderwijs, bouw, procesindustrie, logistiek, installatietechniek en ICT tot de kansberoepen. VISTA college heeft modulaire opleidingen ontwikkeld voor elke sector, uitgezonderd het basisonderwijs. In totaal gaat het om 17 korte opleidingen die dit voorjaar van start gaan. De mbo-opleider wil dit aantal op korte termijn uitbreiden naar 40. Daarin zitten ook trajecten voor het basisonderwijs.

 

Bron: WijLimburg.nl

Ook leuk om te lezen

Samen terugblikken op 2023

Een terugblik op het afgelopen jaar Graag nemen we je mee in een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van een jaa...

Lees meer

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Binnen Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg (IJZ) werken 28 zorgorganisaties samen om de jeugdhulp beter te maken. Doo...

Lees meer

Juridische fusie LEVANTOgroep en NOVIzorg

Graag brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen LEVANTOgroep. Met ingang van 1 januari 2024 zijn Stich...

Lees meer