Lees voor

Ontevreden?

Geschillencommissie

Als je een klacht hebt ingediend bij ons, en je bent na inzet van de klachtenfunctionaris of klachtencommissie nog steeds ontevreden over de oplossing, dan is er sprake van een geschil. In dat geval kun je in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorg. Deze is bevoegd om een bindende uitspraak te doen. Voor het inschakelen van de geschillencommissie brengt de commissie kosten in rekening. In eerste instantie zijn deze voor degene die het geschil inbrengt. Als de geschillencommissie oordeelt dat de klacht terecht is dan dient de zorgaanbieder deze kosten te dragen.

Meer informatie over de procedure lees je op de website van de geschillencommissie:
www.degeschillencommissiezorg.nl.

Contact

De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 3105380

Print deze pagina uit