Lees voor

Raad van Bestuur/ Raad van Toezicht

Raad van Bestuur/ Raad van Toezicht

Zowel LEVANTOgroep als NOVIzorg maken sinds 1 januari 2022 als zelfstandige dochters deel uit van de Holding LEVANTOgroep-NOVIzorg. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de holding als ook aan LEVANTOgroep en NOVIzorg. De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur dit goed doet en geeft hen hier advies over.

Samenstelling Raad van Bestuur:

 • Dhr. R. Fontijn (voorzitter Raad van Bestuur)

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Dhr. L. Urlings, voorzitter
 • Dhr. R. Kerff, vicevoorzitter
 • Mevr. M. van de Mortel, lid
 • Mevr. M. Gommans, lid
 • Dhr. P. Segers, lid
 • Mevr. E. Penders, lid

Bekijk hier de jaarverslagen van de Raad van Toezicht van LEVANTOgroep tot en met 2021.
Bekijk hier het bestuursverslag van NOVIzorg. 

Commissie Financiën en Organisatie

 • Dhr. R. Kerff
 • Dhr. P. Segers

Commissie Kwaliteit en Innovatie

 • Mevr. M. van de Mortel
 • Mevr. M. Gommans
 • Mevr. E. Penders

Werkgevers- en Governance commissie

 • Dhr. R. Kerff
 • Dhr. L. Urlings

De inkomens van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de Wet normering Topinkomens. Een overzicht van de inkomens vind je in de jaarrekening van LEVANTOgroep en NOVIzorg.