Lees voor

Raad van Bestuur/ Raad van Toezicht

Raad van Bestuur/ Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur geeft leiding aan LEVANTOgroep. De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur dit goed doet en geeft hen hier advies over.

Samenstelling Raad van Bestuur:

 • Dhr. P. Schefman (voorzitter)

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Dhr. L. Urlings, voorzitter
 • Dhr. R. Kerff, vicevoorzitter
 • Mevr. M. van de Mortel, lid
 • Mevr. M. Gommans, lid
 • Dhr. P. Segers, lid

Bekijk hier het jaarverslag van 2020 van de Raad van Toezicht.

Commissie Financiën en Organisatie

 • Dhr. R. Kerff
 • Dhr. P. Segers

Commissie Kwaliteit en Innovatie

 • Mevr. M. van de Mortel
 • Mevr. M. Gommans

Remuneratiecommissie

 • Dhr. R. Kerff
 • Dhr. L. Urlings

De inkomens van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de Wet normering Topinkomens. Een overzicht van de inkomens vind je in onze jaarrekening.