Lees voor

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Met een groeiend aantal (welzijns)organisaties in de jeugdhulp is LEVANTOgroep in 2021 een nieuwe vorm van samenwerking gestart. Samen willen we goedkopere jeugdhulp bieden aan kinderen en jongeren, en hun gezinnen, in Zuid-Limburg. Door de samenwerking met de welzijnsinstellingen onder de naam Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg willen we dit voor elkaar krijgen.

Een gezamenlijke opdracht

De aanpassing van de Jeugdwet in 2015 heeft als doel om meer preventie en maatwerk te leveren binnen de jeugdzorg en om de hulp sneller en dichter bij kinderen en jongeren in de buurt te bieden. Zes jaar later is dit – ondanks de vele mooie initiatieven - nog onvoldoende bereikt. Het beroep op dure en schaarse specialistische hulp is nog steeds hoog en de basisvoorzieningen in het voorliggend veld zijn nog altijd toereikend. De kosten binnen de jeugdzorg blijven stijgen, terwijl de budgetten zijn verlaagd. Dit kan bij jeugdzorginstellingen en gemeenten voor problemen zorgen. Het was dus hoog tijd om samen een extra boost te geven aan de beoogde vernieuwing van de jeugdzorg.

Een gezamenlijke drive

De gezamenlijke drive van de partners in het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg is als volgt: Jongeren zoveel mogelijk thuis laten opgroeien. Samen willen we ons inzetten voor minder uithuisplaatsingen, minder kinderen en jongeren die hoog specialistische hulp nodig hebben, meer oplossingen in het voorliggend veld en op termijn minder zorgkosten. Vaak wordt dat nu verhinderd door schotten tussen organisaties, sectoren (bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking) en financieringsstromen. Om deze schotten te verminderen, is deze nieuwe samenwerking essentieel. Daarbij is ook de hulp van onze opdrachtgevers – de gemeenten – hard nodig.

Samen aan de slag

In 2021 zijn we met elkaar vol aan de slag gegaan om onze samenwerking verder vorm en inhoud te geven. De onderstaande organisaties nemen momenteel deel aan het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg:

Amacura – Care4Kidz – In2yourplace – Samen vooruit – Koraal – Kracht in de zorg – LEVANTOgroep – Lionarons GGZ – Meander – MIK/PIW – Mondriaan – Moventis – GGZ Netwerk Autisme Zuid-Limburg – Buro ONE – PSY-Care – Radar – Scoor – Somnium – Talent – Tobas – Trajekt – CMWW – Welsun – Via Jeugd – Welzijnsgroep (Alvander en Impuls) – XONAR – Youz – Zorgen & Zo Limburg – Zuyderland GGz

Meer informatie