Lees voor

Krachtenbundeling Westelijke Mijnstreek

We slaan de handen ineen met NOVIzorg, Radar, Zuyderland, PSW en MIK/PIW om inwoners uit Sittard-Geleen, Stein en Beek optimaal in de wijk te ondersteunen op basis van hun behoefte. Dit doen we door inzet van Positieve Gezondheid, het delen van expertise en het ontwikkelen van creatieve oplossingen over financieringsschotten heen. Onze doelgroepen kenmerken zich door wisselende periodes van ontwikkeling, stabiliteit en behoud. Om hen beter te ondersteunen gaan we collectief de begeleiding bieden die bijdraagt aan participatie passend bij de levensfase van dat moment. We zorgen als netwerkorganisatie dat informele en formele zorg een naadloze keten gaan vormen waarbij die zorg wordt geboden die nodig is, zo preventief en licht als kan. Dit doen we door aan te sluiten bij de wijksteunpunten en onze expertise uit te breiden zodat er een optimale afstemming is binnen het gehele sociale domein. Zo dragen we samen zorg om zo passend mogelijk en zo licht mogelijk ondersteuning te bieden!