Lees voor

Regionale Samenwerkingsorganisatie Zuid-Limburg

Als een cliënt zorg krijgt van meerdere zorgorganisaties is het belangrijk dat die zorg optimaal op elkaar is afgestemd. Niet alleen op het gebied van communicatie, maar ook wat betreft gegevensuitwisseling van diagnoses, behandelingen, medicatie, etc. Vele zorgpartijen werken op diverse gebieden al nauw samen, maar met de kansen die technologie biedt is er rond gegevensuitwisseling nog een flinke verbeterslag te maken. Daarom is er nu de RSO (Regionale Samenwerkingsorganisatie) Zuid-Limburg!

De Regionale Samenwerkingsorganisatie gaat de komende jaren bouwen aan een digitaal landschap waarin zorgverleners, patiënten en cliënten van diverse organisaties veilig en op een privacyvriendelijke manier kunnen samenwerken met en aan zorgdata. Daarbij sluit RSO Zuid-Limburg als twaalfde RSO in Nederland aan bij de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden en nationale voorzieningen.

RSO Zuid-Limburg is een samenwerking tussen Zuyderland, Maastro, MeanderGroep, Mondriaan, HOZL, Meditta en LEVANTOgroep-NOVIzorg.