Lees voor

Samen aan de slag Kerkrade

Bij het project Samen aan de slag in Kerkrade leggen we de verbinding tussen participatie en Wmo. De gemeente Kerkrade kijkt gericht naar de mogelijkheden en de wensen van de Kerkraadse burger die een vraag heeft op het gebied van dagbesteding en participatie. Zodra zij de burger aanmelden bij Samen aan de slag gaan de coach en de burger samen aan de slag!

Doelen:

  • Samen verkennen van de mogelijkheden en wensen.
  • Coachen bij trajecten die leiden tot een zinvolle dagbesteding, en/of (vrijwilligers)werk, dit is niet alleen coaching aan de burger maar ook aan de organisaties die een passende dag-invulling aanbieden.
  • Van maatwerk naar deelname aan een algemene voorziening
  • Accent op preventie

Hierbij proberen wij de volgende resultaten te realiseren:

Kwaliteit van leven

  • Dagstructuur en activiteit geeft zingeving
  • Bijdrage aan positieve gezondheid en afname vraag naar ondersteuning/zorg
  • Het bevorderen van zelfregie
  • Stimuleren tot meedoen in de samenleving

Maatschappelijke participatie

  • Voorkomen van eenzaamheid
  • Stimuleren tot vorming van een netwerk
Kosten en besparing zorg/behandeling