Lees voor

Toegangspoort

Informatie rondom de aanmelding

Er is één Toegangspoort, dat betekent dat er ook één aanmeldformulier is waardoor elke partner (een woningcorporatie, de gemeente of een zorgpartner) in staat zal zijn om een kandidaat aan te melden.
Hier wordt de aanmelding grondig beoordeeld vanuit de ‘Voordeur’, waarbij gekeken wordt naar verschillende factoren zoals de specifieke behoefte van de kandidaat, de huidige woonsituatie, de noodzaak voor begeleiding en de regio waarin de kandidaat zich bevindt.

Na de aanmelding vindt er een zorgvuldig screeningsgesprek plaats, gevolgd door een intakegesprek zodra alle benodigde documenten in ons bezit zijn. Het is belangrijk dat het merendeel van de intakegesprekken plaatsvindt in de vertrouwde woonomgeving van de kandidaat. Mocht dit echter niet wenselijk of mogelijk zijn, bekijken we een alternatieve locatie voor het gesprek. Vervolgens zal het team van de Toegangspoort beoordelen welk woonproces het meest passend is.

Vragen

Indien u meer wilt weten over de aanmeldvoorwaarden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Loket Housing Zuid-Limburg.

Loket Housing Zuid-Limburg
088 – 707 76 06
lokethousing@levantogroep.nl
Postbus 712
6130 AS Sittard

Het in aanmerking komen voor een woonproces blijft maatwerk. Er kunnen hier dan ook geen rechten aan worden ontleend.