Lees voor

Wat kenmerkt LEVANTOgroep?

Wat kenmerkt LEVANTOgroep?

LEVANTOgroep is ervan overtuigd dat iedereen de samenleving verrijkt. Wij zetten ons in om mensen te ondersteunen zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij hebben we een leidend principe: We hebben alle tijd voor je. Dat betekent in de praktijk: We hebben echt aandacht voor mensen, stralen rust uit en hebben een actieve luisterhouding. Dat voeren we door in alles wat we doen. In de besluiten die we nemen, de contacten die we leggen en de manier waarop we samenwerken en communiceren.

Visie & Missie

LEVANTOgroep heeft de visie dat een actieve deelname aan de samenleving voor iedereen een belangrijke voorwaarde is voor een zinvol en volwaardig leven.

Daarom is het onze missie om cliënten als volwaardig burger deel uit te laten maken van de samenleving. Dit doen wij door hen te ondersteunen waar nodig en los te laten waar kan. Op die manier kunnen cliënten het heft in eigen hand nemen. Voor een waardevol leven dat in balans is.

Vanuit onze missie en visie is goed nagedacht over onze rol in het leven van cliënten. We zijn ervan overtuigd dat mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen als ze ondersteuning krijgen op het gebied van wonen in de wijk, zorg in de wijk en meedoen in de wijk.

Kernwaarden

Gelijkwaardig

Iedereen is gelijkwaardig. Cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers, management en Raad van Bestuur van LEVANTOgroep en ook de collega’s van onze partner-organisaties; allemaal zijn ze in hun mens-zijn gelijk. Want ieder mens is natuurlijk even veel waard. Ook is elk individu uniek, met eigen talenten, ervaring en kennis. Iedereen doet ertoe en draagt bij op zijn eigen manier. Samen zijn we één LEVANTOgroep.

Grenzeloos

We doen ons werk samen met andere organisaties. Samen zijn we een groot netwerk. We zetten elkaars kennis, kunde en kwaliteiten in. Zo kunnen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen. Je mag ons alles vragen. Wij doen écht alles om te helpen. Zo blijven we ook nieuwe dingen proberen en verleggen we telkens onze grenzen. Want onze inzet kent geen grens.

LEV tonen

Wij doen waarvan wordt gedacht dat het eigenlijk niet kan. LEVANTOgroep toont LEV! En dat doen we voor onze cliënten, om hen zo goed mogelijk te helpen. We luisteren écht. We werken hard en zetten al onze kennis, kunde en ervaring in. Tegelijk durven we ook kwetsbaar te zijn. We hebben LEV genoeg om onze fouten toe te geven en daarvan te leren. We staan voor iedereen en elke mening open en doen alles om het onmogelijke mogelijk te maken.

Positief

Mensen die positief denken zijn gelukkiger en gezonder. Daarom werkt LEVANTOgroep altijd vanuit een positieve energie. Wat kan er wel. Wat is iemands kracht. Bij LEVANTOgroep helpen we mensen het vertrouwen in zichzelf terug te vinden, laten we hen ontdekken hoe veerkrachtig ze zijn en leren we hen hoe zij weer kunnen leven van top tot teen. Elke stap en elk succes vieren we samen. Want een positief gevoel is de motor voor alles wat het leven zinvol maakt.

 

Wij zijn LEVANTOgroep.

Onze kernwaarden zijn de kern van onze identiteit: ze zijn daarmee een richtlijn voor ons gedrag. Benieuwd naar hoe wij met elkaar omgaan? Bekijk hier onze omgangsregels.