Lees voor

Pilot Blauwe Zorg beëindigd, beweging gaat door

ARTIKEL UIT DAGBLAD DE LIMBURGER 26 FEBRUARI 2021:

Met de pilot Blauwe Zorg in de wijk heeft Maastricht vanaf 2016 ingezet op Positieve Gezondheid. Inmiddels is de pilot afgelopen en is een beweging naar een meer efficiënte manier van zorgverlening in gang gezet.

Twintig hulpverleners voor één gezin. Een moeder die zoveel tijd kwijt is aan het plannen van alle huisbezoeken dat ze amper aan het oplossen van haar eigen problemen toekomt. Het zijn voorbeelden uit de praktijk. Om daar iets aan te doen, werd in Maastricht de pilot Blauwe Zorg in de wijk het leven werd geroepen. Doel: de zorg ‘ontschotten’, het werk voor de professionals in het veld weer leuker maken en betere zorg.

ERVARINGEN

Inmiddels is de pilot, die vijf jaar duurde, afgelopen. „Maar er is een beweging in gang gezet en die gaat door”, zegt de Maastrichtse wethouder Anita Bastiaans. „Met de ervaringen die we hier hebben opgedaan, kunnen we verder”, zegt ook Annemiek van Hees van zorgverzekeraar VGZ.

In Blauwe Zorg bundelden gemeente, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties hun krachten om inwoners gezonder te laten leven. Tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Ook de provincie Limburg haakte aan. „De naam hebben we destijds bedacht samen met de zorgverzekeraar”, zegt medisch directeur Guy Schulpen van ZIO (Zorg In Ontwikkeling). In analogie van ‘groene stroom’ kwamen we uit bij ‘blauwe zorg’. In totaal werden er zeven projecten opgestart in vier Maastrichtse wijken: Nazareth, Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld.

PRAKTIJKONDERSTEUNER

Zo werd er een praktijkondersteuner jeugd bij huisartsenpraktijken aangesteld. „Dat is uiteindelijk door alle Heuvellandgemeenten overgenomen en is structureel onderdeel van de huisartsenzorg geworden”, zegt Schulpen. Doordat er minder werd door verwezen naar de Jeugd GGZ en de Jeugdhulp leverde dat een besparing van ruim 980.000 euro op jaarbasis op.

GEZINSREGISSEUR

Ook de gezinsregisseur – die in plaats van veel hulpverleners die elk een stukje van de puzzel probeerden op te lossen zich richtte op het hele gezin en niet op één gezinslid – krijgt een vervolg en zorgde voor zowat 30.000 euro minder zorgkosten per gezin. De gemeente Maastricht is momenteel bezig vijftien mensen op te leiden om die rol op zich te kunnen nemen.

Your coach next door voor kinderen met overgewicht wordt door zorgverzekeraars CZ en VGZ provinciaal uitgerold. Andere initiatieven worden nog verder beproefd. Zo blijkt de inzet van een psycholoog bij huisartsenpraktijken financieel ingewikkeld te liggen.

WACHTLIJSTEN

Schulpen: „Inhoudelijk werkt het goed. We zien positieve resultaten zoals vermindering van de wachtlijsten en zouden graag willen opschalen. Maar we lopen tegen beperkingen aan doordat een deel gefinancierd moet worden door de gemeente en de meer specialistische zorg door de zorgverzekeraars. Daar moeten we dus kijken of we de financiering kunnen ontschotten. We hopen dat ergens in de komende maanden definitieve cijfers bekend zijn. Mogelijk luidt de conclusie dat je af kunt met minder specialistische zorg, maar meer maatschappelijke ondersteuning nodig hebt. Vaak zijn psychische klachten gerelateerd aan bijvoorbeeld het al dan niet hebben van een baan of geldzorgen. Het is zaak dat verzekeraars en gemeenten in dat geval afspraken maken over een goede verrekening. In ons huidige bestel is dat geen vanzelfsprekendheid.”

Lees hier meer over Blauwe Zorg en bekijk de onderzoeksresultaten. 

Ook leuk om te lezen

Een terugblik op 2022

Sinds 1 januari 2022 is de bestuurlijke fusie tussen LEVANTOgroep en NOVIzorg een realiteit geworden. Beiden organi...

Lees meer
Nieuws

Overname Kamers met Kansen Maastricht

Vanaf 1 april 2023 neemt LEVANTOgroep de uitvoering over van Xonar wat betreft Kamers met Kansen in Maastricht. Xonar he...

Lees meer
Nieuws

Ministers: Voorkom nog meer slachtoffers femicide, haal taboe weg!

Het aantal gevallen van femicide – de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is – is in Nederland fors hoger dan in ons o...

Lees meer