Lees voor

Radicale vernieuwing in de GGZ

Moeten we met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk mensen willen verzorgen? Iedereen hetzelfde behandelen, omdat dat efficiënter lijkt? En alleen maar werken volgens de regels, omdat dat het best te controleren is en we nu eenmaal aan die regels gewend zijn? Wij vinden van niet. Volgens ons gaat het in de zorg om de eerste plaats om mensen. Om de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten, de zorgverleners.  Met deze woorden begint de visie van de landelijke beweging ‘radicale vernieuwing’. 
 

Een landelijke beweging

Radicale vernieuwing is een netwerk van organisaties die elk op hun eigen manier zoeken naar manieren om zorg en hulp te verbeteren, regeldruk te verminderen en bovenal om waardevol leven mogelijk te maken. LEVANTOgroep is een van die organisaties. Het woord 'radicaal' betekent: vanuit de wortel. Het vernieuwen, verbeteren, veranderen van zorg, hulp en ondersteuning door te beginnen bij de kern: de verbinding tussen mensen, tussen mensen die ondersteuning vragen en die ondersteuning bieden. Bewoners, cliënten, naasten en zorgprofessionals met of zonder persoonlijke ervaring. Vanuit die kern bouwen we verder aan zorg die waardevol is voor iedere betrokkene. Iedere organisatie heeft z'n eigen mooie initiatieven, maar sámen maken ze nog meer impact. In het landelijk netwerk delen we ideeën met andere organisaties, inspireren we elkaar en leren we van elkaar.
 

Radicale vernieuwing bij LEVANTOgroep

Als je wil vernieuwen vanuit de kern, wil ontsnappen aan vastgeroeste patronen. Wat is een mooier moment om te starten met zo'n ingrijpend veranderproces dan wanneer je gaat starten op een nieuwe locatie met een nieuw team en nieuw samengestelde groep bewoners? Dat werd dus ons startexperiment van Radicale Vernieuwing binnen LEVANTOgroep: de verhuizing naar de Peymeestersdreef in Maastricht. Bewoners verhuisden van een woonvorm waar ze een badkamer en keuken deelden met 7 medebewoners, naar een nieuwbouw studio met een eigen badkamer en keuken. Dat alleen al is een revolutie voor onze mensen, die soms wel 20 jaar bij ons wonen en gewend zijn alles te moeten delen.
 

Wat doen we concreet?

We lieten bewoners in het verhuisproces kiezen waar en naast wie ze wilden wonen. welke kleur vloer of muur ze wilden. Normaal zou je als medewerker deze keuzes voor bewoners maken, invullend dat dit 'stress' kan opleveren. Maar sommige keuzes en spanningen horen nou eenmaal bij het leven... en die keuzes geven leidt er uiteindelijk toe dat bewoners veel beter in hun vel zitten.
We werken vanuit de levensverhalen van bewoners, meer dan vanuit de diagnoses en ziektegeschiedenis. Bewoners en medewerkers gaan samen op pad. Letterlijk terug naar de geboorteplaats, dat ene restaurant, familie in het westen. De verhalen komen vaak vanzelf en van beide kanten.


We zoeken naar gedeeld eigenaarschap en zeggenschap voor de directe leefomgeving. Wie dat kan en wil, praat mee, denkt mee, en bepaalt mee. De bewonersvergadering wordt voorbereid door een bewoner en medewerker, er wordt samen gekookt, de jaarkalender komt in gezamenlijkheid tot stand en medicatie is niet langer vanzelfsprekend in beheer van medewerkers.
We willen minder rapporteren en eigenlijk alleen als dat zinvol is.  We vragen bewoners met ons te rapporteren en gaan een enkeling vragen ook zelf te rapporteren.
 

Documentaire De Mens als Fundament

We kennen allemaal het spreekwoord; beelden zeggen meer dan woorden. Daarom lieten we het proces vastleggen door Anna Stienstra.
Zij is ruim een jaar lang veel bij woonlocatie Peymeestersdreef geweest. Het hele proces van het filmen verliep helemaal passend binnen de beweging van radicale vernieuwing. In samenspraak met de bewoners, met veel tijd en veel vertrouwen. Na een jaar was de documentaire klaar, genaamd 'De Mens als Fundament: Radicale Vernieuwing op de Peymeestersdreef.' We organiseerden samen met de bewoners een première voor iedereen die in de documentaire voorkwam, lekker op hun vertrouwde plek in de woonkamer. Vervolgens was het tijd voor een 'grote première', in Lumière in Maastricht. Mensen uit heel het land kwamen naar Maastricht om de documentaire te bekijken. En dat is mooi, want we hebben iedereen nodig om de beweging op gang te krijgen! Bekijk hier rechts alvast de trailer.

 

Kleur jij samen met ons verder?

Om de beweging van nog grotere betekenis te laten zijn? 
Bij de Peymeestersdreef hebben we een begin gemaakt, maar we hebben jou nodig om de beweging Radicale Vernieuwing verder kleur te geven! Voor alle mensen zoals de bewoners van de Peymeestersdreef… want zij verdienen het om zich mens te voelen. De grootste wens van de bewoners en van ons is dat hun verhaal je bijblijft en zoveel mogelijk verspreid wordt. Maar ook dat het op meer terreinen mogelijk gemaakt wordt om op deze manier zorg en ondersteuning te kunnen organiseren. Dit vraagt soms een andere kijk van betrokkenen. Graag gaan we hierover het gesprek aan, zodat we samen de beweging verder kunnen brengen! Want iedereen verdient het om zich mens te mogen voelen.
 

Meer weten over:

De documentaire?
Bekijk hier alvast de trailer. Heb je interesse om de documentaire te bekijken of te vertonen in jouw netwerk/organisatie? Stuur een mail naar pr@levantogroep.nl

De landelijke beweging?
Lees meer over de landelijke beweging op de website.

 

 

Ook leuk om te lezen

Samen terugblikken op 2023

Een terugblik op het afgelopen jaar Graag nemen we je mee in een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van een jaa...

Lees meer

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Binnen Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg (IJZ) werken 28 zorgorganisaties samen om de jeugdhulp beter te maken. Doo...

Lees meer

Juridische fusie LEVANTOgroep en NOVIzorg

Graag brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen LEVANTOgroep. Met ingang van 1 januari 2024 zijn Stich...

Lees meer