Lees voor

Hoe gaan we met elkaar om?

Privacy

LEVANTOgroep beschermt jouw privacy. Je persoonsgegevens worden goed beveiligd en we vertellen je precies wat LEVANTOgroep met jouw persoonsgegevens doet. Hieronder staat een korte samenvatting van hoe LEVANTOgroep met jouw persoonsgegevens omgaat. De volledige privacyverklaring lees je hier.

Welke persoonsgegevens hebben wij van jou nodig?

  • Bijvoorbeeld je naam, adres en hoe we je kunnen bereiken;
  • Financiële gegevens, waaronder je beschikking of indicatie;
  • Gegevens die nodig zijn om jou goed te kunnen begeleiden.

We bewaren jouw persoonsgegevens zoals en zolang als de wet zegt dat het mag.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

LEVANTOgroep heeft jouw persoonsgegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die je met ons bent aangegaan. Zodat we jou goed kunnen begeleiden.

Mag LEVANTOgroep mijn persoonsgegevens met anderen delen?

LEVANTOgroep deelt jouw persoonsgegevens alleen met anderen wanneer we dat in de overeenkomst die je met ons bent aangegaan hebben vastgelegd. Anders vragen we jouw schriftelijke toestemming. Je kunt ons op elk moment weer laten weten dat je geen toestemming meer geeft.

Op welke manier kun je het recht op inzage in je dossier uitoefenen?

Jij hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt je aanvraag schriftelijk of per e-mail (privacy@levantogroep.nl) indienen. Bij voorkeur gebruik je daar dit inzageformulier voor.

Bij wie kun je terecht met vragen over privacy?

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming

Efunctionarisgegevensbescherming@levantogroep.nl
T: 088 - 707 7600 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Print deze pagina uit