Lees voor

Ontevreden?

Klachtenfunctionaris

Het kan dat je het lastig vindt om je klacht te bespreken met de betrokken medewerker. Of misschien krijg je onvoldoende gehoor. Dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze voert zijn functie onafhankelijk uit. De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt met je wat de mogelijkheden zijn om de klacht op te lossen. Hij kan je ook uitleg geven over de procedure bij de klachtencommissie. Alles wat je met de klachtenfunctionaris deelt, is vertrouwelijk.

Als je het fijn vindt, kan de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol vervullen. De bemiddeling gaat op basis van ‘hoor en wederhoor’. Dit wil zeggen dat de klachtenfunctionaris in gesprek gaat met alle betrokken partijen. De klachtenfunctionaris is daarbij onpartijdig en doet geen uitspraken over de vraag of je klacht terecht is of niet. Hij zet zich vooral in om beide partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen, waardoor de samenwerking beter verloopt en je klacht opgelost wordt.

De klachtenfunctionaris van LEVANTOgroep is Jos Mevis. Je kunt bij hem terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. Aan de hulp van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. 

Contact

Jos Mevis
T 06 - 81 90 74 89
josmevis@queresta.nl

 

Klachtencommissie

Het is mogelijk je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie voor cliënten. De klachtenfunctionaris kan je daar eventueel bij helpen. 

Print deze pagina uit