Lees voor

Beschermd Thuis Parkstad

Per 1 januari 2023 is het samenwerkingsverband Beschermd Thuis Parkstad opgericht, waaraan LEVANTOgroep deelneemt. Binnen dit samenwerkingsverband wordt Beschermd Wonen binnen Parkstad georganiseerd door de 16 deelnemende partijen. Samen realiseren we een dekken en breed aanbod in zorg, waarbij een passende plek voor iedereen centraal staat. Of dit nu met ondersteuning in eigen huis is of op een van de kleinschalige woonlocaties. Niet alleen mensen met GGZ-problematiek, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking of met meervoudige problematiek en jong volwassenen die intensieve ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid vinden een passende plek in het samenwerkingsverband.  

De deelnemende partners zijn naast LEVANTOgroep: Mondriaan, Leger des Heils, Stichting Zonnewende, stichting Anna, Stichting Aristacura, Stichting Credohuis Parkstad, Stichting Exodus Nederland, Herstelzorg Heuvelland, Kracht in Zorg, Op Mezelf, Philadelphia, W & B Zuid, Radar, Talent, Tobas Jeugdhulp, Zorggroep de Alliantie.

Meer informatie