Inzet ervaringsdeskundigheid

Bij LEVANTOgroep is een klein maar betrokken team van ervaringsdeskundigen actief: het LEVANTO Ervaringsdeskundigen Team (LET). De collega’s van het LET zetten hun kennis onder andere in op de volgende plaatsen en in de volgende situaties:

 • Bij LEVANTO jongeren Geleen
 • Tijdens gesprekken met UWV, Sociale Dienst en politie
 • Als stagiaire bij Koepelhof, Woongroep Gulpen, De nieuwe GGZ Hoensbroek
 • Als gastdocent bij Zuyd Hogeschool, Social Work
 • Bij Tant Emma Hoensbroek – LET op locatie

Heb je een vraag voor LET of wil ons uitnodigen? Neem dan contact met ons op via let@levantogroep.nl.

Waarom vinden wij de inzet van ervaringsdeskundigen belangrijk?

Ervaringsdeskundigen hebben meestal een onafhankelijke, positief kritische houding richting (zorg)instellingen en maatschappelijke organisaties. Zij bieden daardoor een andere, vernieuwende blik op zorg, maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Ervaringsdeskundigheid heeft een grote toegevoegde waarde zowel in de zorg maar ook steeds meer daarbuiten

Belangrijke taken die zij op zich kunnen nemen zijn onder andere:

 • Fungeren als rolmodel / voorbeeld functie
 • Toegang bieden tot de ervaringswereld van de ander
 • Bestrijden van vooroordelen en stigmatisering
 • Overdragen kennis door middel van training, scholing, intervisie
 • Vormen van een brug tussen leefwereld van cliënt en systeemwereld van zorg, welzijn, gemeente  en uitkerende instanties.
 • Ondersteunen van cliënten, bijvoorbeeld bij herkeuringen, keukentafelgesprekken- of PGB gesprekken, intake / kennismakingsgesprekken
 • Adviseren in beleid van zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is de professionele inzet en overdracht van kennis die vergaard is door analyse van en reflectie op eigen levensontwrichtende ervaringen en die van lotgenoten, aangevuld met kennis uit andere bronnen zoals cursussen, opleiding, media, literatuur en presentatie.
Hoe ervaringsdeskundigheid ontstaat is mooi weergegeven in het schema van Hilko Timmer, coördinator Burau Herstel bij SBWU.

Maar ervaringsdeskundigheid is ook deskundigheid in het omgaan met:

 • je eigen lichaam, geest, manieren van doen, leven, je eigen herstelproces;
 • hulpverleners, gezondheidszorg en andere steunsystemen in jouw leven: hoe aan te spreken, hoe ze aan te wenden voor je eigen herstel, hoe om te gaan met de regels, hoe om te gaan met bureaucratie;
 • maatschappelijke reacties op jou, zowel positieve als negatieve.

Werken aan herstel

De medewerkers van het LEVANTO ervaringsdeskundigen Team (LET) werken vanuit de herstelvisie.

Twee veelgebruikte definities van herstel zijn:

Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarde, gevoelens, doelen en / of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de (tijdelijke) beperkingen die veroorzaakt worden door de levens ontwrichtende ervaring(en). Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, het hervinden van een levensbalans[1].

Het fundament van herstel is dat mensen met levens ontwrichtende ervaringen zelf bepalen welke betekenis ze geven aan hun ervaringen en problemen.[2]

In deze werkwijze gaat de aandacht niet uit naar de persoon met zijn diagnose of kwetsbaarheden. De persoon als burger en als mens staat centraal.

[1] Definitie van Anthony (1993) aangepast door LET medewerkers

[2] Definitie van Plooy (2009) aangepast door LET medewerkers

Deel deze pagina