Missie & Visie

We laten ons in ons dagelijks doen en laten vooral leiden door onze visie dat een actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven.

Daar vloeit onze missie uit voort dat onze cliënten als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Wij ondersteunen mensen om het heft in eigen hand te nemen en weer te participeren in die maatschappij. Voor een leven in balans.

Deel deze pagina