Speerpunten

Vanuit onze missie en visie is goed nagedacht over onze rol in het leven van cliënten. We zijn ervan overtuigd dat mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen als ze ondersteuning krijgen op het gebied van:

HUISVESTING
We begeleiden cliënten naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie in de wijk.

ZORG IN DE WIJK
We organiseren onze ondersteuning en zorg zoveel mogelijk binnen handbereik, in de wijk, zodat we gemakkelijk kunnen op- en afschalen. Zo weinig als mogelijk, zoveel als nodig.

PARTICIPATIE
Actief deelnemen aan de samenleving wordt in de toekomst steeds belangrijker. Wij zetten ons in om te zorgen voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of werk met de daarbij behorende loonwaarde.

Deel deze pagina