Kwaliteit

LEVANTOgroep hecht groot belang aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Voortdurend zijn we op zoek naar verbetering en vernieuwing van onze dienstverlening.

Onze werkmaatschappijen RIMO en RIBW H&M zijn in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat.  Om dit certificaat te behouden moet de organisatie aan vastgestelde normen (blijven) voldoen. Deze normen gaan over de wijze waarop aan cliënten zorg wordt geleverd en over de manier waarop de instelling is georganiseerd. Zo kennen we een aantal duidelijke procedures rondom:

  • klachten cliënten
  • meting cliënttevredenheid   
  • incidentmeldingen
  • bescherming persoonsgegevens

Jaarlijks vindt er door een onafhankelijke certificatie-organisatie een beoordeling plaats op de vastgestelde eisen.  Deze beoordelingen zijn voor de organisatie weer uitgangspunten voor het te vormen beleid. Zo is de PDCA-cirkel tussen planning, uitvoering,  toetsing en nieuw beleid weer rond.

Personeelssamenstelling


De LEVANTOgroep heeft als uitgangspunt dat medewerkers kwalitatief goede zorg verlenen en hiervoor gekwalificeerd zijn en hun kennis op peil gehouden wordt. De zorgvraag samen met het borgen van de kwaliteit en veiligheid zorgen voor de personeelssamenstelling. De LEVANTOgroep heeft in het primair proces functies op niveau 3 en 4, zijnde woonondersteuner, verzorgende, persoonlijk begeleider en verpleegkundige.

De flexibele schil van de organisatie bedraagt 19%. Dit betreft diverse functies door de hele organisatie heen, dus zowel primaire zorg als ondersteuning. LEVANTOgroep vindt het belangrijk om medewerkers te binden en dus vaste contracten te bieden, waarbij bepaald is dat er een bepaalde mate van flexibele schil aanwezig is.

Het ziekteverzuim over het eerste half jaar van 2017 is 5,7%. Dit is exclusief zwangerschap.

De ratio personele kosten / opbrengsten bedraagt in het eerste half jaar van 2017 62%.

In onderstaand overzicht een verdeling van de functies binnen de totale LEVANTOgroep in zowel fte als aantal. LEVANTOgroep zet daarnaast op verschillende plekken vrijwilligers in, die ofwel als maatje ofwel als zorgvrijwilliger activiteiten uitvoeren. Ook het aantal vrijwilligers is genoemd in onderstaand overzicht.

De in- door- en uitstroomcijfers over het eerste half jaar van 2017 zijn onderstaand weergegeven. Dit is weer in aantallen en niet in fte.

Deel deze pagina