Kwaliteit

LEVANTOgroep hecht groot belang aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Voortdurend zijn we op zoek naar verbetering en vernieuwing van onze dienstverlening.

Onze werkmaatschappijen RIMO en RIBW H&M zijn in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat.  Om dit certificaat te behouden moet de organisatie aan vastgestelde normen (blijven) voldoen. Deze normen gaan over de wijze waarop aan cliënten zorg wordt geleverd en over de manier waarop de instelling is georganiseerd. Zo kennen we een aantal duidelijke procedures rondom:

  • klachten cliënten
  • meting cliënttevredenheid   
  • incidentmeldingen
  • bescherming persoonsgegevens

Jaarlijks vindt er door een onafhankelijke certificatie-organisatie een beoordeling plaats op de vastgestelde eisen.  Deze beoordelingen zijn voor de organisatie weer uitgangspunten voor het te vormen beleid. Zo is de PDCA-cirkel tussen planning, uitvoering,  toetsing en nieuw beleid weer rond.


Clienttevredenheid

Als LEVANTO vinden we de mening van onze clienten uitermate belangrijk. Daarom vindt er 2-jaarlijks een onderzoek plaats naar de clienttevredenheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de CQ-index. Met behulp van deze set vragen wordt onder meer de cliëntgerichtheid in beeld gebracht. De CQ-Index meet de ervaringen die cliënten hebben gehad met de zorg door de instelling.

De resultaten van de CQ-index 2014 voor de LEVANTOgroep kunnen weergegeven worden door te klikken op onderstaande links:

CQ-index GGZ Beschermd Wonen

CQ-index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-index Opvang Niet-Ambulant

CQ-index Opvang Ambulant

Deel deze pagina