Kwaliteit

LEVANTOgroep hecht groot belang aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Voortdurend zijn we op zoek naar verbetering en vernieuwing van onze dienstverlening.

Onze werkmaatschappijen RIMO en RIBW H&M zijn in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat.  Om dit certificaat te behouden moet de organisatie aan vastgestelde normen (blijven) voldoen. Deze normen gaan over de wijze waarop aan cliënten zorg wordt geleverd en over de manier waarop de instelling is georganiseerd. Zo kennen we een aantal duidelijke procedures rondom:

  • klachten cliënten
  • meting cliënttevredenheid   
  • incidentmeldingen
  • bescherming persoonsgegevens

Jaarlijks vindt er door een onafhankelijke certificatie-organisatie een beoordeling plaats op de vastgestelde eisen.  Deze beoordelingen zijn voor de organisatie weer uitgangspunten voor het te vormen beleid. Zo is de PDCA-cirkel tussen planning, uitvoering,  toetsing en nieuw beleid weer rond.

Deel deze pagina