Kwaliteit

LEVANTOgroep hecht groot belang aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Voortdurend zijn we op zoek naar verbetering en vernieuwing van onze dienstverlening.

Onze werkmaatschappijen RIMO en RIBW H&M zijn in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat.  Om dit certificaat te behouden moet de organisatie aan vastgestelde normen (blijven) voldoen. Deze normen gaan over de wijze waarop aan cliënten zorg wordt geleverd en over de manier waarop de instelling is georganiseerd. Zo kennen we een aantal duidelijke procedures rondom:

  • klachten cliënten
  • meting cliënttevredenheid   
  • incidentmeldingen
  • bescherming persoonsgegevens

Jaarlijks vindt er door een onafhankelijke certificatie-organisatie een beoordeling plaats op de vastgestelde eisen.  Deze beoordelingen zijn voor de organisatie weer uitgangspunten voor het te vormen beleid. Zo is de PDCA-cirkel tussen planning, uitvoering,  toetsing en nieuw beleid weer rond.

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

LEVANTOgroep heeft een aantal cliënten met een Wlz-indicatie voor verpleging en verzorging. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen en dit te publiceren op hun website. Het kwaliteitsverslag blikt terug op het kwaliteitsplan van het voorafgaande jaar en vermeldt resultaten en bevindingen. Het vormt tevens het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan van het opvolgende jaar.

Hier vindt u het kwaliteitsverslag over 2017. Aan dit verslag ligt geen formeel kwaliteitsplan ten grondslag. Het eerste kwaliteitsplan in het kader van de verpleeghuiszorg is eind 2017 geschreven met 2018 in het vizier. Dit verslag is een resumé van de stand van zaken in 2017 met een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen.

Personeelssamenstelling

LEVANTOgroep heeft als uitgangspunt dat medewerkers kwalitatief goede zorg verlenen en hiervoor gekwalificeerd zijn en hun kennis op peil gehouden wordt. De zorgvraag samen met het borgen van de kwaliteit en veiligheid zorgen voor de personeelssamenstelling. De LEVANTOgroep heeft in het primair proces functies op niveau 3 en 4, zijnde woonondersteuner, verzorgende, persoonlijk begeleider en verpleegkundige.

De flexibele schil van de organisatie bedraagt 13%. Dit betreft diverse functies door de hele organisatie heen, dus zowel primaire zorg als ondersteuning. LEVANTOgroep vindt het belangrijk om medewerkers te binden en dus vaste contracten te bieden, waarbij bepaald is dat er een bepaalde mate van flexibele schil aanwezig is.

Het ziekteverzuim over 2017 is 5,15%. Dit is exclusief zwangerschap.

De ratio personele kosten / opbrengsten bedragen in 2017 63%.

In onderstaand overzicht een verdeling van de functies binnen de totale LEVANTOgroep in zowel fte als aantal. LEVANTOgroep zet daarnaast op verschillende plekken vrijwilligers in, die ofwel als maatje ofwel als zorgvrijwilliger activiteiten uitvoeren. Ook het aantal vrijwilligers is genoemd in onderstaand overzicht.

De in- door- en uitstroomcijfers over 2017 zijn onderstaand weergegeven. Dit is weer in aantallen en niet in fte.

Deel deze pagina