Blauwe Zorg in de Wijk slaat aan in Maastricht

05-06-2019

‘Inzetten op veerkracht en het bevorderen van gezondheid’.

Positieve Gezondheid staat voor het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het denken in beperkingen. Het is een heel andere benadering van ziekte en gezondheid. In de pilot Blauwe Zorg in de Wijk worden in Maastricht professionals en bewoners getraind in Positieve Gezondheid.

Blauwe zorg in de wijk: Zo gaat dat!
In de pilot Blauwe zorg in de wijk werken verschillende partijen samen. Niet alleen de gemeente Maastricht, Envida, Radar, LEVANTO, XONAR, Trajekt, ZIO (huisartsen) en GGD Zuid Limburg doen mee,  maar ook zorgverzekeraar VGZ, Provincie Limburg, Burgerkracht Limburg en Universiteit Maastricht. Partijen die samen sectoren en domeinen overstijgen, slaan hier de handen ineen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen, jongeren en ouderen met problemen omtrent psychische gezondheid, ernstig overgewicht, financiële problemen en andere zaken. Sommige problemen worden zelfs van generatie op generatie doorgegeven. Het uiteindelijke doel is vraaggerichte, goed afgestemde integrale zorg die ook nog eens efficiënter is. Het is de kunst om geen zorg te blijven stapelen, maar een beweging te realiseren die voor échte positieve verandering bij cliënten en gezinnen zorgt. En wat we hier leren, dragen we uit naar de rest van de regio.
 

Lees hier het hele artikel met Mischa Deusings-Klerks en Cisca van der Meijs (collega's LEVANTOgroep).

Deel deze pagina